finn-std.jpgJag KAN
hjälpa dig.Gestaltterapeut & Handledare

Hjälper människor att förstå sig själva — och varandra.

 

Jag är utbildad handledare och gestaltterapeut. Mina erfarenheter spänner ifrån beroendeproblematik, tvångsmässigt tillstånd så som kriminalitet och ohälsosamma livsstilar, till individualterapi och personal- och chefshandledning inom offentlig sektor (sjukvård, offentlig förvaltning och behandlingshem). 

Kontakta mig på finn@stenwall.se eller +4670 735 10 10

 

SPELTERAPI

Jag har samlat på mig mer än 30 års erfarenhet och har framgångsrikt stöttat flera människor som haft en problematik med sitt spelande. Utvecklingen av detta missbruk är skrämmande och jag märker att det inte finns någon speciell kategori av människor som faller in i ett spelmissbruk, det kan verkligen vara precis vem som helst. Den typ av spelterapi som jag tycker har fungerat allra bäst är en kombination av grupp- och enskilda samtal. De senaste åren har jag framförallt haft klienter som kommit till mig regelbundet för enskilda samtal där vi tillsammans jobbar upp en förståelse för triggers, impulshantering och konsekvenstänk. Precis som med alla beroende handlar det om att man själv måste ha en villighet att förändra sitt beteende, så jag med min kompetens och erfarenhet kan hjälpa mina klienter att hitta ett nytt, spelfritt sätt att leva.


GESTALTTERAPI

Gestaltterapi är en holistisk terapiform som räknas till den tredje generationens terapier efter Freud. Vad som är typiskt för gestaltterapi är att arbeta med det som är uppenbart här och nu, det som ligger på ytan. Det är inte så analytiskt som andra terapiformer. Gestaltterapin arbetar inom ganska givna ramar till vilket jag inte till fullo förmår. Därför har jag utvecklat ett eklektiskt förhållningssätt där gestaltterapin står som grund tillsammans med mina övriga professionella erfarenheter


moln-bred.jpg


HANDLEDNING

Handledning är personlighetsutvecklande. Och all personlig utveckling bygger på självrannsakan: ”vad gjorde jag, hur blev det, vad kan jag göra annorlunda”. Handledningens yttersta syfte är att stärka och utveckla personalen i sin yrkesroll.

När vi arbetar med andra människor utsätts vi för projektioner (andras känslor, tankar, humör och beteenden) och om vi inte kan sortera vad som är vårt och vad som är andras bagage, tenderar vi att uppfatta allting som vårt eget. Jag arbetar med individualhandledning, personal- och chefshandledning, process- och ärendehandledning. 

Mitt tillvägagångssätt går till så att jag träffar personalen vid tre tillfällen. Därefter stannar vi upp för reflektion — om personalen inte uppfattat ”det terapeutiska klicket” eller har en stark tilltro på att det kommer ske, är det bättre att då leta efter en annan handledare. I det yttersta är det personalen som ”väljer” mig, och handledning fungerar bäst när den är långsiktig och ömsesidig. 


COACHING

Coaching gränsar till individualterapi men är än mer målinriktat.
Detta sker huvudsakligen individuellt och med mer specifika områden och personliga mål.


figurer-bred.jpg


FAMILJEKONSTALLATIONER

Vi växer alla upp i en familj, och som barn är vi utlämnade till alla de omständigheter som detta innebär — på gott och på ont. Vi snärjer in oss i varandras livsöden och det påverkar oss på ett djupt, själsligt plan. Med hjälp av metoden Familjekonstellationer kan vi frigöra oss från sådant som på ett ohälsosamt sätt påverkat oss, leva ett mer medvetet liv och få tillgång till energi, glädje och livslust.


COACH BOARD GAME

Coach Board Game är ett kommunikationsverktyg som ökar deltagarnas förståelse för sig själva och varandra. Det gör att man lär känna sig själv och andra på ett djupare plan och det skapar en förståelse och sammanhållning som består långt efter att spelstunden är slut.

För att det här verktyget ska ge den effekt det kan göra är det bra att det finns en spelledare som är förtrogen med självreflektion och är trygg i att upprätthålla spelstrukturen och stödja processen. Jag kan verka som spelledare för mindre grupper eller utbilda andra till spelledare.