UTBILDINGAR

2005 - 2006
Handledarutbildning, tre terminer, University of Derby England/Gestalt Akademin i Skandinavien

1996 - 2000
Gestaltpsykoterapiutbildning, University of Derby England/Gestalt Akademin i Skandinavien

1990 - 1991
Alkohol och drogterapeututbildning. Provita/Parkside, General Lutheran Hospital, Chicago

 

Trainee/utbildning

1990 – 1991
Alkohol och drogterapeututbildning med inriktning på kriminalitet som livsstil. Maximun Security Prison, Stillwater Prison, Minnesota

 

YrkeserfarenhetER

Socialtjänst – handledare
2015 - 2017
Vuxenenheten, Socialtjänsten, Bollnäs — Personalhandledning

2015 - 2016
Försörjningsstöd, Socialtjänsten, Bollnäs — Personalhandledning

2005 - 2008
Vuxenenheten, Socialtjänsten, Varberg — Processhandledning med socialsekreterare och behandlingsassistenter

2003 - 2006
Socialtjänsten, Eskilstuna — Processhandledning med behandlingspersonal

2003 - 2005
Socialtjänsten, Söderhamn — Processhandledning med socialsekreterare och behandlingsassistenter

Socialsekreterare
1987 - 1990
Socialtjänsten, Hudiksvall — Socialsekreterare

Sjukvårdspersonal
2014 - 2016
Läkare och sjuksköterskor vid beroendemottagningen, Gävleborgs Läns Landsting, Ljusdal — Processhandledning

2005 - 2006
Öppenpsykiatrin, Varberg — Processhandledning med sjukskötare och sjukvårdspersonal

2003 - 2006
Beroendeenheten, Stockholms Läns Landsting — Handledning/Struktur/Ärende/Process med alkohol och drogterapeuter

1989 - 1994
Beroendekliniken, Stockholms läns Landsting — Handledare och utbildare, samt klientgrupper

Kriminalvården
2011 - 2013
Kva Norrtälje — Personalhandledare och samtalsgrupper med intagna på motivationsavdelningen.

2010 - 2011
Kva Österåker — Beroendeterapeut

2006 - 2010
Kva Hall, Södertälje — Personalhandledning med personal och samtalsgrupper med intagna på C-huset

2005 - 2008
Kva Mariefred — Personalhandledning och samtalsgrupper med intagna

1996 - 2000
Kva Hällby, Eskilstuna — Personalhandledning och samtalsgrupper med intagna

1995 - 1999
Kva Gävle — Personalhandledning och samtalsgrupper med intagna

1995 - 1996
Kva Uppsala — Personalhandledning

1993 - 1994
Kva Hageby, Södertälje — Samtalsgrupper med intagna

1995 - 2001
Kva; Hall, Håga, Gävle, Uppsala, Hällby — Utbildare och terapeutisk konsult

1993 - 1999
Kva Håga, Södertälje — Samtalsgrupper med intagna på motivations avd och på normal avd

1990 - 1990
Kva Hudiksvall — Projektledare

Statens Institutions styrelse SiS
2011 - 2014
Sundbo, Fagersta — Personalhandledning

2010 - 2013
Sirius, Uppsala — Personalhandledning

2008 - 2011
Granhult, Ramsberg — Personalhandledning

Hem för ensamkommande flyktingbarn hvb
2015 - 2016
Hudiksvalls ungdomshem — Personalhandledning

2009 - 2012
Panotea 1 och Panotea 2, Bollnäs — Personalhandledning

Behandlingshem hvb, beroendevård
2015 - 2017
Rosen Kvinnobehandling, Storvik — Personalhandledning

2010 - 2013
Malingsbo behandlingshem, Svenska Kyrkan — Personalhandledning

2007 - 2010
Ungdomshem, Bollnäs kommun — Personalhandledning

2006 - 2015 (Med uppehåll)
Wäxthuset behandlingshem — Personalhandledning och patientgrupper

2005 - 2009
Husinge behandlingshem — Handledning/Struktur/Ärende/Process med behandlingspersonal

2005 - 2008
Västergårdens hvb behandlingshem, Bollnäs —Personalhandledning

2004 - 2005
Sjövillan, Söderhamns kommun — Personalhandledning

2003 - 2009 (Med uppehåll) 
Hattens behandlingshem, Stockholm — Personalhandledning, struktur, ärende och process

2002 - 2003
Ungdomsbehandlingshemmet Daniella, Gästrikland — Utbildning och individualterapi

2002 - 2003
Ungdomsbehandlingshemmet Idavallen, Gästrikland — Individualterapi

1992 - 1996
Atlantis behandlingshem för kriminella drogberoende — Alkohol och drogterapeut

Öppenvård, beroendevård
2015 - 2016
Beroendebehandling, Bollnäs kommun — Personalhandledning

2015 - 2016
Beroendebehandling, Haninge — Personalhandledning

2014 - 2017
Beroendeenheten, Nynäshamns kommun — Personalhandledning

2014 - 2015
Öppenvårdsbehandling, Ljusdals kommun — Personalhandledning

2008 - 2010
Öppenvård, Upplands-Väsby kommun — Personalhandledning

2007 - 2010
Måsen öppenvård, Tyresö kommun — Personalhandledning

2007 - 2009
12:an, Haninge kommun — Personalhandledning

2006 - 2010
Nämndemansgården, Vianova — Personalhandledning

2006 - 2010
Måsen, Tyresö Kommuns öppenvård — Personalhandledning

2006 - 2008
Strömslund, Hedbacken, Bollnäs Kommuns öppenvård — Personalhandledning, råd och stöd

2005 - 2008
Öppenvård, Varbergs kommun — Personalhandledning

2004 - 2005
Metadonmottagningen St. Erikssjukhus

1984 - 1987
Öppenvårdsenheten för unga drogberoende, Hudiksvall — Föreståndare

1982 - 1984
Öppenvård för ungdomar i Nyköping — Behandlingsassistent

Inackorderingshem/dagverksamhet
2013 - 2015
Stadsmissionen Bostället — Personalhandledning

2012 - 2013
Solgården, Nynäshamns kommun — Personalhandledning

2007 - 2010
Tre olika enheter, Bollnäs kommun — Personalhandledning

2007 - 2008
Inackorderingshem, Varbergs kommun — Personalhandledning

2006 - 2008
Strömslund, Hedbacken, Bollnäs Kommuns öppenvård — Personalhandledning, råd och stöd

2006 - 2008
Stadsmissionen, Klaragården — Personalhandledning

2004 - 2005
Columbus för unga vuxna med socialmedicinska handikapp, Söderhamns kommun — Personalhandledning

Kontaktmannaorganisationer
2010 - 2012
FOSU, Social och friskvård — Personalhandledning

2003 - 2004
Exit, Medlevarenhet — Handledning/Ärende/Process

Arbetsförmedling
2003 - 2004
Arbetsförmedlingen, Söderhamn — Processhandledning

Chefshandledning
2016 - 2017
Processkedjan, Stödorganisation för unga lagöverträdare

2015 - 2016
Malingsbo hvb enhet, Örebro

2010 - 2012
Individuell handledning för cheferna vid Panotea 1 och 2, hem för ensamkommande, Bollnäs kommun

2009 - 2010
Tyresö kommun — Chefen för öppenvården

1996 - 1999
Kva Hällby — Chefshandledning i grupp och enskilt

Utbildningar, föreläsare

2011
Alma folkhögskola — Konfliktbehandling

2008 - 2010
Gestaltakademin i Skandinavien — Utbildningshandledare

2005 - 2007
FUN, Fria Universitetet i Norden — Utbildare

övrigt

Startade 1992, tillsammans med några kollegor och vänner, Atlantis behandlingshem för kriminella beroende. För första gången i Sverige, började tvångsmässig kriminalitet ses som ett behandlingsbart problem.